Sonax

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego
500 ml Rozpylacz   89,30 zł po Litr
44,65 zł
10 l Kanister   42,58 zł po Litr
425,80 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Gebrauchsnummern 05432000
06076000
15381162
15381163
EAN/GTIN 4064700508033
4064700543201

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę