Sonax

250 ml Puszka
38,70 zł

154,80 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Gebrauchsnummern 03711410
15325535
EAN/GTIN 4064700371149

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę