SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

250 ml Puszka   216,48 zł po Litr
54,12 zł
500 ml Puszka   131,38 zł po Litr
65,69 zł
5 l Kanister   55,50 zł po Litr
277,51 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03001000
03002000
03005050
15381206
15381207
15381208
EAN/GTIN 4064700300101
4064700300200
4064700509047

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę