SONAX

75 ml Puszka
51,76 zł

690,13 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03201000
15381268
EAN/GTIN 4064700320109

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę