SONAX

125 ml Puszka
68,06 zł

544,48 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03112000
15381245
EAN/GTIN 4064700311206

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę