SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Rozpylacz   117,18 zł po Litr
58,59 zł
10 l Kanister   42,61 zł po Litr
426,06 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 05432000
06076000
15381162
15381163
EAN/GTIN 4064700512351
4064700543201

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę