SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Rozpylacz   116,20 zł po Litr
58,10 zł
10 l Kanister   42,25 zł po Litr
422,50 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 05432000
06076000
15381162
15381163
EAN/GTIN 4064700512351
4064700543201

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę