SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

300 ml Spray   177,60 zł po Litr
53,28 zł
5 l Kanister   40,90 zł po Litr
204,52 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03392000
03395050
15381159
15381161
EAN/GTIN 4064700339200
4064700508347

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę