SONAX

10 Sztuka
20,90 zł

2,09 zł po Sztuka

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 04151000
15326448
EAN/GTIN 4064700415102

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę