SONAX

1 l Puszka
99,42 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 02103000
15326329
EAN/GTIN 4064700210301

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę