SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
Numer użytkowy 06057050
15684188
EAN/GTIN 4064700508446

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę