Scheinwerfer AufbereitungsSet
 

SONAX
Scheinwerfer AufbereitungsSet

1 Sztuka
65,39 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Scheinwerfer AufbereitungsSet

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 04059410
15381266
EAN/GTIN 4064700405943

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę