PROFILINE Headlight Polish
 

SONAX
PROFILINE Headlight Polish

250 ml Puszka
68,57 zł

274,28 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

PROFILINE Headlight Polish

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 02761410
15324866
EAN/GTIN 4064700276147

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę