AutoHartWax
 

SONAX
AutoHartWax

500 ml Puszka
70,87 zł

141,74 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

AutoHartWax

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03012000
15324860
EAN/GTIN 4064700301207

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę