AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C
 

SONAX
AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 01325000
15381172
EAN/GTIN 4064700132504

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę