SCHEIBEN-REINIGER-SCHAUM
 

LIQUI MOLY
SCHEIBEN-REINIGER-SCHAUM

300 ml Spray
45,25 zł

150,83 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

SCHEIBEN-REINIGER-SCHAUM

Pianka czyszcząca o wysokiej skuteczności działania. Dba o przejrzyste szyby auta, zwiększając bezpieczeństwo. Rozpuszcza i usuwa silikony, niktotynę, insekty oraz zanieczyszczenia ropą naftową i tłuste plamy. Nadaje się do stosowania na szkle z pleksy. Jest neutralny wobec gumy, lakierów i tworzyw sztucznych. 

Zastosowanie:

Szyby samochodowe, lusterka i reflektory w samochodach osobowych. Okna, szyby itp. w gospodarstwie domowym. Do czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.Numer użytkowy 14814851
1512
EAN/GTIN 4100420015120

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę