Caramba Felgenreiniger Brillant
 

CARAMBA
Caramba Felgenreiniger Brillant

400 ml Puszka
63,51 zł

158,78 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Caramba Felgenreiniger Brillant

Preparat do czyszczenia felg Brilliant

Gwarant lśniących czystością felg do Twojego auta

Lśniące felgi, również te w Twoim aucie, z pewnością przyciągają wzrok. Dlatego ważne jest, żeby mieć pod ręką właściwy środek do pielęgnacji. Posiadając preparat do czyszczenia felg Brilliant masz doskonały produkt, aby móc czyścić i pielęgnować swoje felgi - dokładnie, łagodnie i z brylantowym połyskiem. Przekonaj się sam i zaufaj firmie Caramba, marce z tradycją, która produkuje środki do pielęgnacji pojazdu i specjalne preparaty do czyszczenia.

Zalety preparatu do czyszczenia felg firmy Caramba
  • Nadaje się do każdego typu felg (aluminiowych, stalowych, chromowanych, lakierowanych)
  • Bez szczotkowania, bez wycierania
  • Duża siła odrywania cząstek brudu dla dokładnego czyszczenia
  • Wolny od kwasów i posiadający neutralny współczynnik pH
  • Zmiana koloru pokazuje przebieg działania

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15017259
627025
EAN/GTIN 4009076270252

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę